על הפעילות

סדרת בררר

מפגש שכנים מקרב ומשמח בגינות משותפות ברחבי קרית יובל. סדרה של הצגות גינה בגינות/חצרות בניינים\מרחבים משותפים קריית-יובל. במפגשים יש מופע, מפגש ופעילות שכנים וטיפוח המרחב המשותף.

האירועים תמיד בהפקה משותפת עם נציגי דיירי הבניין (2-3 נציגים) שדואגים לפרסום ומציעים תוכן נוסף מטעמם (למשל, דוכן מכירה של יוצר מהבניין, ארגון שוק “תן-קח” של צעצועים\ספרים\בגדי ילדים, הפעלה לקהילה של אחד השכנים ). הדבר מעורר גיבוש ולקיחת אחריות קהילתיים, ואקטיביזם קהילתי לעשייה ושיפור איכות החיים בשכונה.