על הפעילות

נעות ודורשות

נעות ודורשות

בית מדרש לנשים חילוניות וחרדיות. קבוצה העוסקת בסוגיות נשיות כגון אמהות, הקול הנשי, שינויים בחיים, זוגיות ועוד. דרך מדרש, תנועה ותיאטרון מגלות המשתתפות, בפה, בגוף ובנשמה, שרב הדמיון על השוני.  מטרת המפגשים היא להפגיש בין נשים ממגזרים שונים, על מנת ליצור קירוב לבבות, וליצור גרעין של מנהיגות קהילתית פעילה בשכונה. ישנם מחזורי קבוצות מאז 2015!

שיתוף פעולה בין שכונה צעירה, פלוגתא ותיאטרון משו-משו.

חופשי נשי

5 מסיבות נשים לכל המגזריים בסטודיו למחול של בית טיילור.